Case

Prioritering af værdier, kemi og kultur sikrede Urban Partners en succesfuld interimsløsning

Værdier, arbejdskultur og et tydeligt formål er i højsædet, når kandidater skal tiltrækkes og samarbejdspartnere vælges. Hvor Urban Partners, en investeringsvirksomhed med fokus på bæredygtig byudvikling, førhen blev spurgt ind til karrieremuligheder, læring og lønniveauer, er det nu trivsel, værdier og formål, der dominerer samtalerne i rekrutteringsprocesserne – og det stiller ikke kun krav til dem som arbejdsplads, men også til de samarbejdspartnere, der leverer interimsløsninger og anden arbejdskraft til virksomheden. 

Et akut behov for en erfaren konsulent

Som så mange andre virksomheder var Urban Partners en smule tilbageholdende, da det kom til at gøre brug af eksterne konsulenter. Men da de pludselig stod med en sygemelding i et meget lille team, opstod der et akut behov for ekstra ressourcer:   

”Situationen var ret uheldig. Jeg stod som leder for to personer, hvoraf den ene var nyansat, og den anden blev langtidssygemeldt. Det blev hurtigt tydeligt for os, at vi havde brug for en erfaren konsulent, der også kunne assistere med ledelse”, fortæller Lina Persson, Director Fund Controlling hos Urban Partners, om den situation, de stod i tilbage i sommeren 2023.  

Men selvom behovet var akut og løsningen umiddelbar ligetil, stillede Urban Partners høje krav til både kemi, værdier og forretningsindblik hos den leverandør, der skulle levere interimsløsningen:   

Selvfølgelig er erfaring og kompetencer det afgørende, men det er samtidigt meget vigtigt for os, når vi bruger interimskonsulenter, at vedkommende vil være en del af kulturen og brænder for at være en del af Urban Partners”, forklarer Lina, hvortil Tine Skov Madsen, HR Director hos Urban Partners, supplerer:   

”Interimsløsninger opstår oftest i situationer, hvor man har brug for en løsning her og nu, og derfor bliver processen ofte forkortet eller presset igennem hurtigere end til faste stillinger. I sådanne situationer er man tilbøjelig til at tage den første konsulent i rækken, og derfor er det vigtigt at have en samarbejdspartner, der kan hjælpe os med at sikre fokus på personlighed, værdier og kultur såvel som erfaring og faglighed”.   

Kendskab og empati gjorde udslaget i valget af samarbejdspartner

På interimsløsninger spiller kemi, værdier og kultur en større rolle, fordi konsulenter hurtigere end nyansatte, faste medarbejdere skal være i stand til at afkode de sociale spilleregler på arbejdspladsen samtidigt med, at de skal levere en forretningsmæssig værdi på kort tid.   

”Hvis man kan finde personer, der trives i den kultur og sociale sammenhæng, vi tilbyder, så har man også mere ro til at udføre sit job og levere sit bedste. Derfor nytter det ikke, hvis vi får nogle ind, der er fundamentalt anderledes end de mennesker, de skal arbejde sammen med – og det stiller krav til vores samarbejdspartnere, der leverer interimsløsninger til os. Netop fordi kultur er et bærende element i vores rekrutteringer, er det alfa og omega, at vores samarbejdspartnere ikke kun forstår os, men til et vist punkt også selv efterlever de værdier, vi står for. Kun sådan kan de finde de rette personer og på en troværdig måde illustrere, hvem vi er, overfor mulige konsulenter”, beskriver Tine.   

For at kunne sikre et match mellem virksomhed og konsulent kræver det et dybdegående indblik i virksomhedens målsætninger, kultur og sociale dynamikker såvel som i konsulentens personlighed, erfaring og faglighed: 

”David kender mig. Han kender vedkommende, der blev sygemeldt. Han kender virksomheden, afdelingen og opgaverne, vi sidder med. Den indsigt er vigtig for at kunne finde en konsulent, der passer ind i kulturen og deler vores værdier og kan løfte opgaverne – og derfor tog det ham kun 15 minutter at finde den rette løsning til os”, forklarer Lina og tilføjer:   

”Han udviste stor forståelse overfor både den situation, vi som virksomhed stod i, men i høj grad også overfor den medarbejder, der var blevet sygemeldt. Han er menneskelig og empatisk, og det gør en stor forskel i en sårbar situation, som en sygemelding er – og så har han en god forståelse for vores forretning, hvem vi er, og hvordan vi arbejder. På den måde kunne Peter [konsulent] også selv vurdere, om han kunne se sig selv hos os”.  

En stærk relation skaber et tæt samarbejde

Relationen mellem Right og Urban Partners – og i særdeleshed mellem David, Tine og Lina – går adskillige år tilbage, da David stod for rekrutteringen af Lina til Urban Partners. Den gensidige tillid og forståelse er derfor stærk mellem parterne, og de ved, hvad de kan forvente af hinanden:

”Når jeg vælger at gå med interimsløsninger, vægter jeg erfaring hos konsulenten højt. En solid værktøjskasse er et must for at kunne levere fra dag et. Konsulenterne skal kende rammerne, og det ved jeg, de gør, med David som leverandør. Men vigtigst er, at du hos Right får glade, dygtige konsulenter. De er enormt glade for at være en del af Right, og det smitter af på løsningerne hos os som kunde”, fortæller Lina smilende. 

”Der gik ikke mere end et par dage, før en af de andre medarbejdere i Finance beskrev Peter med sætningen “han er så nice”, hvilket blot understreger, hvordan han bare er blevet en naturlig del af teamet på kort tid. Han falder bare ind og tager fat”, fortsætter Lina, hvortil Tine understreger:     

”Det, der er vigtigt i samarbejdsrelationer er, at det er folk, som vi stoler på, som er fagligt kompetente, men i høj grad også nogle, som forstår vores kultur”. 

Denne forståelse for kulturelle og værdimæssige aspekter af samarbejdet var afgørende for, at Right kunne levere en løsning, der ikke blot opfyldte Urban Partners’ behov, men også styrkede deres organisation og medvirkede til en hensigtsmæssig og rolig genopstart for den sygemeldte kollega:   

”Genopretningsplanen for den sygemeldte har holdt 120 %. Det har været et godt forløb, og det kan vi delvist takke Peter for. Peter har påtaget sig en ledelsesrolle, uden at have direkte ledelsesansvar, men hans erfaring har gjort, at han har kunne være en støtte i teamet og tage fat i både stort og småt, mens vores kollega kunne starte stille og roligt op igen”, fortæller Lina, da vi spørger ind til rollen, Peter besidder i finansteamet.  

”Vi har selv kunne styre forløbet, og David har været åben overfor at tilpasse interimsløsningen løbende i takt med, at situationen ændrer sig. Netop fleksibiliteten gør, at de høje priser, som interimsløsninger jo har, kan forsvares. Det er op til os selv at få det fulde udbytte af konsulenten, fordi vi som kunde løbende kan tilpasse løsningen til vores behov”, afslutter hun.  

I et erhvervsliv, hvor værdier, arbejdskultur og formål er blevet centrale i både rekruttering og samarbejdsrelationer, understreger Urban Partners’ historie vigtigheden af at prioritere og indtænke kultur og værdier i ansættelser såvel som samarbejdspartnere og leverandører.  

Prioriteringen sikrede dem ikke kun en interimsløsning, der opfyldte deres akutte behov, men også et samarbejde, der styrkede deres organisation – både her og nu, men også på den lange bane.    

Tak til Urban Partners for en god proces og et stærkt samarbejde.   

Right A/S, Sjælland

Duntzfelts Allé 6
2900 Hellerup

CVR-nr: 42186708
Følg os på Linkedin

Right A/S, Aarhus

Mariane Thomsens Gade 4B, 3.  8000 Aarhus  C