Case

Nøglen til en effektiv organisationsudvikling

Hvad er nøglen til en effektiv organisationsudvikling? Hvis du spørger Karnov Group, en dansk virksomhed, der tilbyder juridiske informationsløsninger og værktøjer til professionelle, får du et tydeligt svar:  

Den rette interimsløsning er nøglen til en effektiv organisationsudvikling.  

Ved at investere i erfarne, tilpasningsdygtige og engagerede konsulenter får du ikke blot udfyldt en midlertidig rolle, et gap i organisationen eller drevet et komplekst projekt. Du og den øvrige ledelse bliver samtidigt sikret en værdifuld samarbejdspartner, der bidrager med nyt perspektiv og solid erfaring – og dét er en vigtig faktor i udviklingen af din organisation.  

En stærk relation

Relationen mellem Karnov og Right strækker sig længere end interimsløsningen, som artiklen her skal handle om. Simon Hasselberg Pedersen, Director, Head of FP&A hos Karnov Group, indledte interviewet med at beskrive sin egen rejse i forbindelse med opstarten af en ny afdeling for Karnov Group for et år siden:  

”Jeg har kendt David i mange år, og derfor har vi også en løbende dialog. Han stod i sin tid for rekrutteringen af mig her til Karnov, og jeg har i min tidligere rolle også samarbejdet med ham, hvor han rekrutterede 5-6 folk for mig. Alle sammen superdygtige. Derudover kender jeg et par af konsulenterne hos Right fra tidligere og jeg ved, at de er dygtige”, fortæller Simon og fortsætter:  

”Når Right rekrutterer faste medarbejdere som mig, stopper de ikke kontakten, når rekrutteringen er løst. De holder kontakten med kandidaterne og følger løbende op på vores situation, trivsel og eventuelle udfordringer”.  

Et behov, der blev udfordret

Relationen viste sig hurtigt at være gunstig, da Simon midt i opbygningen af en ny afdeling stod med en medarbejder, der skulle på barsel. Vedkommendes ressourcer kunne ikke undværes, og en ekstern ressource blev nødvendig i barselsperioden. Her viste Davids sparring og fleksible tilgang sig som en afgørende faktor i konsulentrollens udformning:  

”Davids sparring var med til at udfordre mit behov. Til at starte med var jeg overbevist om, at jeg havde brug for en lettere profil og ikke Morten, som kommer med +25 års erfaring. Men med de ønsker, jeg havde, og de behov, David var med til at identificere, så David, at det var mere hensigtsmæssigt at få en konsulent ind med langt mere erfaring”, beskriver Simon og uddyber:  

”Fordi Right er specialiseret i finans og er tæt på deres egen kerneforretning, kan de udfordre dit umiddelbare behov og din kravsspecifikation og derved sikre dig en løsning, der efterlader dig med reel værdi. Right finder lige præcis de konsulenter, der kan løfte opgaven. De kender til økonomiprocesserne og -opgaverne, de ved, hvad der skal til. Netop kendskabet til finansprocesserne er det, der er særligt skarpt ved Right”.  

Erfaring var et afgørende aspekt

Simon fremhæver også vigtigheden af, at konsulenter ikke blot skal udfylde en midlertidig rolle. De skal kunne mere end bare tal og teori. Konsulenterne skal i hans optik kunne fungere som sparringspartnere for lederen og den øvrige ledelse, og det kræver kilometer i benene: 

”Morten har både været i stand til at løfte sine egne ansvarsområder, men han har også løftet mit grundlæggende arbejde og taget fra på områder, jeg ikke havde regnet med. Hans sparring har medvirket til at løfte afdelingernes faglighed og udviklet mine evner som leder – den sparring havde ikke været mulig, hvis det var en ung konsulent, jeg havde fået ind”, fortæller han og fortsætter:   

”Unge konsulenter kommer ofte ind og er lidt for smart i en fart, hvilket ikke går godt i spænd med den organisationsændring, der var op til min ansættelse hos Karnov. For at jeg kan lykkes med at skabe en velfungerende afdeling og løfte et team bestående af dygtige profiler, skal jeg bruge konsulenter, der nemt kan tilpasse sig organisationen og arbejde effektivt – og det kan du kun, hvis du har erfaringen; så kan du lynhurtigt gå ind og tale med folk, forstå folk. Jeg vil have erfarne konsulenter, der kan levere fra dag ét”. 

Udvikling kræver tid

Interimsløsningen stillede dog samtidig også krav til Simon som leder, ”og det er jo både på godt og ondt”, som han selv udtrykker det. Sparringen med konsulenten tvang nemlig Simon til at se ind ad for at kunne udvikle sig selv og sin ledelsesstil.  

”Det er her, jeg udviklede mig, men det har også været enormt tidskrævende. Jeg har to teams, og Morten har været stærkt medvirkende til at skabe synergi mellem de to afdelinger. Han har været bindeleddet og skabt en forbindelse”, forklarer Simon og uddyber:  

”Det er det, jeg godt kan lide ved erfarne konsulenter: Jeg kan spare med dem. De er ikke usikre. De kommer med en faglig ballast og kan derfor begrunde deres valg, mens unge konsulenter oftest bare siger ’sådan her er det, for det siger tallene’. Erfarne konsulenter bygger deres argumentation på deres erfaring og konkrete eksempler”.   

Mortens indsats og sparring har gjort en uvurderlig forskel for Simon og Karnov, men det har særligt været Mortens evne til at tilpasse sig organisationens kultur og arbejdsprocesser og integrere sig fuldt ud i teamet og forstå deres unikke behov, der har hjulpet Simon:  

“Selvom det er en ekstern konsulent, vi får ud, føles det som en medarbejder,” reflekterer han afslutningsvist. 

Tak til Karnov Group for et eminent samarbejde!  

Right A/S, Sjælland

Duntzfelts Allé 6
2900 Hellerup

CVR-nr: 42186708
Følg os på Linkedin

Right A/S, Aarhus

Mariane Thomsens Gade 4B, 3.  8000 Aarhus  C