Sådan er vi
Sådan gør vi
Sådan tænker vi

Mie Hørløkke:

Derfor er vores værdigrundlag essentielt for Right

Vores værdigrundlag er ikke en liste af fine ord, vi har nedskrevet, fordi vi skal. Vores værdigrundlag er fundamentet, der understøtter vores daglige arbejde og afspejler sig i vores måde at skabe meningsfulde relationer. Det er vores fundamentale kompas, der guider os i vores daglige arbejde med mennesker.

Med andre ord:

Vores værdigrundlag er vores rygrad. 

Det er sådan, vi møder vores samarbejdspartnere med rank ryg og stolthed i stemmen, fordi vi ved, at vi med vores krav til ordentlighed og vores 10 løfter tager højde for hinanden, beskytter vores kollegaer, konsulenter og kandidaters interesser, skaber værdi for vores kunder og driver en virksomhed, vi kan stå inden for.

Vi ønsker ikke, at vores værdigrundlag skal ses som en samling af benhårde regler. Det er formuleringer, der individuelt kan fortolkes, men som sikrer, at vi sammen bevæger os mod en bæredygtig og meningsfuld fremtid, hvor ordentlighed står øverst på dagsordenen i måden, vi rekrutterer og leverer interimsløsninger.

Mie Hørlykke, People & Relations Manager hos Right

David Bischoff:

Sådan påvirker værdierne vores måde at drive forretning

Vores værdigrundlag er en dybt integreret del af måden, vi driver forretning, rekrutterer og leverer interimsløsninger til ambitiøse kunder. Ordentlighedsbegrebet er drivkraften bag vores beslutninger, strategier og daglige handlinger.

Ansvar, engagement og ambitioner på egne såvel som andres vegne har en positiv indvirkning på vores evner til at skabe værdi for kandidater og kunder i en rekrutteringsproces, lige såvel som på vores måde at fastholde vores dygtige konsulenter. Integritet, transparens og lydhørhed er kernen i vores forretningsmodel. Vi handler ærligt, vi lytter aktivt, og vi samarbejder udelukkende med folk, der deler vores moralske og etiske standarder.

Respekt og empati kommer til udtryk i måden, vi opbygger relationer, formidler relationer og værner om de selv samme relationer. Det er relationerne, der afgør vores succes, og det er resultaterne, vi opnår i fællesskab, der medvirker til en forretning, vi kan være stolte af.

Vores værdigrundlag former vores kultur og identitet. Det er hjertet af vores brand og grunden til, at vi gang på gang kan have en positiv indvirkning på hinanden og skabe meningsfulde resultater.

David Bischoff, Partner hos Right

Mikael Juhl:

Vi skal sikre, at vores handlinger afspejler vores værdier

Værdier er langt mere end blot principper, vi skeler til fra tid til anden. De er mere end fængende budskaber på kopper og kuglepenne. Vores værdier er en forpligtelse, der kræver kontinuerlig handling og evaluering af, hvordan vi bedst implementerer dem i vores arbejde, og hvordan vi bedst muligt sikrer, at vores handlinger afspejler dem. 

Vi lægger en stolthed i at skabe meningsfulde karriereveje, uanset om vi taler kollegaer, konsulenter eller kandidater, og vi skylder dem at investere vores tid, erfaring og støtte i deres individuelle målsætninger.

Her spiller vores løfte om lydhørhed en væsentlig rolle: Det handler ikke kun om at lytte, når andre taler. Det er en forpligtelse til at engagere os i en åben, ærlig dialog og aktivt søge feedback fra alle involverede parter i den givne situation. Kun sådan kan vi reflektere over vores daglige beslutninger og evaluere på vores handlinger, så vi i fællesskab kan sikre, at vores praksis opretholder den høje standard, vi har sat for os selv. 

Kun sådan sikrer vi, at vi lever op til vores egne mål, overholder vores løfter og driver en forretning, vi i fællesskab kan være stolte af at bidrage til.

Mikael Juhl, Partner hos Right

Ordentlighed er ikke en forventning.
Det er en forpligtelse, vi har overfor hinanden.

Vores definition af ordentlighed afviger ikke fra den almene definition. Vi har bare sat lidt flere ord på, hvad ordentlig adfærd betyder for os. Det har vi gjort ved at bryde begrebet ned til 10 løfter, vi giver hinanden, og som, vi mener, skaber grundlaget for et sundt arbejdsmiljø og et givtigt samarbejde på tværs af kollegaer, konsulenter og kunder.

”Kun ved at stille krav til ordentligheden hos alle, vi samarbejder med, kan vi lykkes med at sætte ordentligheden på dagsordenen i branchen og drive en forretning, vi kan stå inde for og være stolte af.”
Mette_Læssøe_Johansen_276

Mette Læssøe Johansen

Content Manager

Rights 10 løfter

Værdier. Karaktertræk. Principper. Retningslinjer. Normer. Holdninger.
Vi kalder det løfter – og dem er vi til hver en tid forpligtet til at overholde efter bedste evne.

Vi holder, hvad vi lover, og omsætter vores ord til handling. Vores opgave er først løst, når konsulenten og kunden er tilfredse.

Vi siger nej til opgaver, hvor vi ikke er bedst egnet, og kun samarbejder med personer, der deler vores moralske og etiske standarder.

Vi reagerer hurtigt og effektivt på behov og bekymringer og tilpasser vores produkter i overensstemmelse hermed.

Vi møder hinanden i øjenhøjde og har nultolerance over for enhver form for diskrimination og krænkende adfærd.

Vi måler vores succes ud fra de relationer, vi opbygger, og de resultater, vi opnår, når vi samarbejder med vores kollegaer, konsulenter og kunder.

Vi udfordrer dit umiddelbare behov og finder frem til den helt rette løsning, der både løser problemer og skaber vedvarende værdi.

Vi sætter høje mål og arbejder hårdt for at nå dem på en ærlig og retfærdig måde uden at kompromittere vores værdier.

Vi deler åbent og ærligt information og beslutningsgrundlag med de involverede parter, så samarbejdet altid er baseret på klarhed og tillid.

Vi fordrer en feedbackkultur, hvor vi aktivt lytter til hinandens ideer, bekymringer og overvejelser og prioriterer tiden åben dialog.

Vi har vores arbejde ærekær og værdsætter de præstationer og resultater, vi i fællesskab opnår.

Sådan holder vi vores løfter overfor vores kollegaer

Gennem kommunikation og samarbejde skaber vi et miljø, hvor alle kan trives og bidrage, og hvor det både er sjovt, trygt og udviklende at gå på arbejde. Vi opfordrer til ærlige samtaler, respekterer hinandens tid og perspektiver – og vi arbejder sammen mod et fælles mål. Vi er et team, og vores løfter til hinanden er ikke kun et ansvar, men en styrke, der driver os fremad og skaber fællesskab.

Sådan holder vi vores løfter overfor vores konsulenter

Vores løfter omfatter gennemsigtighed i kommunikationen, ærlighed i alle forretningsforhold og respekt for konsulenternes faglige udvikling. Vi har fokus på, at vores konsulenter føler sig støttet og vejledt gennem hele samarbejdsprocessen – både når de er på opgave, og når de ikke er – og vi stræber konstant efter at opbygge langvarige relationer baseret på gensidig tillid og professionalisme.

Sådan holder vi vores løfter overfor vores kunder

Vi forpligter os til kun at samarbejde med kunder, der deler vores moralske og etiske standarder, og vi stræber efter at opbygge langvarige partnerskaber. Gennem information, åben kommunikation, proaktivt samarbejde og løsninger af høj kvalitet arbejder vi for at opretholde et serviceniveau, der overstiger forventningerne.

Det kræver tid til dialog, hvis feedbackkulturen skal eksistere

En sund feedbackkultur er afgørende for vores fælles succes – men den kommer ikke af sig selv. At give og modtage feedback kræver tid og engagement fra alle involverede parter, og den tid skal prioriteres og respekteres i alle situationer. 

Med vores 10 løfter er vi forpligtet til hver især at bidrage til et arbejdsmiljø, hvor vi i trygge rammer kan og vil ytre os. Hos Right anses feedback som en værdifuld mulighed for at skabe positive forandringer og for personlig såvel som faglig udvikling. 

Feedbackkulturen eksisterer og trives, fordi vi tager os tiden til at lytte, forstå og reagere.
Det skal vi fortsætte med.

Har du brug for hjælp?
Udfyld kontaktformularen, så vender vi fluks retur på din henvendelse.