Vi lover dig at gøre tingene
The Right Way

At behandle mennesker ordentligt er hjørnestenen i alt, hvad vi laver, og er grunden til, at Right blev grundlagt: Vi vil udfordre branchen og sætte ordentlighed på dagsordenen i måden, vi rekrutterer og leverer interimsløsninger

Det er vores formål og vores løfte til dig.

Det er The Right Way.

Ordentlighed brudt ned til 10 løfter

Vi stiller høje krav til ordentligheden hos alle, vi samarbejder med. For at sikre ordentligheden hele vejen rundt har vi brudt begrebet ned til 10 løfter, vi giver hinanden.

Vi holder, hvad vi lover, og omsætter vores ord til handling. Vores opgave er først løst, når konsulenten, kandidaten og kunden er tilfredse.

Vi siger nej til opgaver, hvor vi ikke er bedst egnet, og kun samarbejder med personer, der deler vores moralske og etiske standarder.

Vi reagerer hurtigt og effektivt på behov og bekymringer og tilpasser vores produkter i overensstemmelse hermed.

Vi møder hinanden i øjenhøjde og har nultolerance over for enhver form for diskrimination og krænkende adfærd.

Vi måler vores succes ud fra de relationer, vi opbygger, og de resultater, vi opnår, når vi samarbejder med vores kollegaer, konsulenter, kandidater og kunder.

Vi udfordrer dit umiddelbare behov og finder frem til den helt rette løsning, der både løser problemer og skaber vedvarende værdi.

Vi sætter høje mål og arbejder hårdt for at nå dem på en ærlig og retfærdig måde uden at kompromittere vores værdier.

Vi deler åbent og ærligt information og beslutningsgrundlag med de involverede parter, så samarbejdet altid er baseret på klarhed og tillid.

Vi fordrer en feedbackkultur, hvor vi aktivt lytter til hinandens ideer, bekymringer og overvejelser og prioriterer tiden åben dialog.

Vi har vores arbejde ærekær og værdsætter de præstationer og resultater, vi i fællesskab opnår.

Har du brug for hjælp?
Udfyld kontaktformularen, så vender vi fluks retur på din henvendelse.