Case

Partnerinvolvering, engagement og kemimøder ændrede Coors tilgang til rekruttering     

Coor, en førende virksomhed inden for Facility Management, stod over for en udfordrende opgave med at rekruttere to Finance Business Partnere, der skulle agere bindeled mellem finans, hovedkontor og produktion. Den ene skulle sidde på hovedkontoret i Herlev og den anden skulle være fysisk til stede i Jylland hos produktionsafdelingerne. Men i en branche, hvor efterspørgslen overstiger udbuddet, krævede opgaven en leverandør, der havde modet og erfaringen til at investere sig selv i opgaven – velvidende, at det var en svær opgave:  

”Da vi tog skiftet til Right, havde vi været i gang i knapt 6 måneder, og vi havde set to kandidater, som måske kunne komme på tale på en dårlig dag. Det var mildest talt op ad bakke. Vores største udfordring var at finde en leverandør, der kunne lykkes med opgaven”, fortæller Jakob Stig Grau, Interim CFO hos Coor Danmark, og fortsætter:  

”Jeg fik anbefalet at tage fat i David, fordi han havde den der energi og mod på opgaven, som jeg manglede og behøvede for at komme videre”.

Partnerinvolvering og personligt engagement  

Finance Business Partnerne skulle hver især – foruden stærke, faglige kompetencer og en god portion erfaring – have den helt rette personlighed for at lykkes med at bygge bro mellem afdelingerne i Jylland og hovedkontoret i Herlev.  

Coor og Right-teamet vurderede hurtigt, at en fysisk tilstedeværelse fra begge parter til de indledende møder med kandidaterne var at foretrække for at understrege vigtigheden i kandidatens rolle – og netop denne personlige involvering og engagement gjorde en afgørende forskel for Coor: 

“Jeg oplevede et seriøst engagement fra David, og det har gjort den største forskel både for mig som kunde, men også for kandidaterne”, fortæller Jakob og fortsætter 

”Allerede fra start var der højt engagement. David og teamet gjorde lige det der ekstra; de havde ikke blot skimmet vores hjemmeside, de havde læst og forstået, hvad vi skrev. De havde sat sig ind i os som virksomhed, og det gjorde en stor forskel for relationen og samarbejdet”.

Kemimøder ændrede Coors tilgang til rekruttering   

Trods de udfordringer, der forinden samarbejdet med Right var opstået i rekrutteringen af de to økonomiprofiler, formåede Right at præsentere kandidater, der matchede Coors forventninger. For selvom selve rekrutteringsprocessen ikke afveg meget fra den klassiske rekrutteringsproces, var der dog flere elementer i Rights proces, der skilte sig ud, gjorde en betydelig forskel for Coor og ændrede deres tilgang til rekruttering:  

”Kemimøder har jeg ikke prøvet før – og de fungerede. De er med til at afmystificere hinanden, fjerne den første usikkerhed fra ligningen og afgøre, om der er noget, der er værd at gå videre med. Det er noget, jeg kommer til at holde fast i til fremtidige rekrutteringer”, afslutter Jakob.

Fleksibiliteten i processen og kemimøderne bidrog til at afklare, om kandidaterne passede godt ind i virksomhedens dynamik, og efter blot 10 uger kunne Coor underskrive kontrakten med deres nye Finance Business Partner i Herlev og 17 uger (inkl. sommerferie) efter påbegyndt opgave skrev de kontrakten under med den Finance Business Partner, der med base i Horsens skal sikre et gnidningsfrit samarbejde på tværs af afdelingerne.  

Tak til Coor for et eminent samarbejde både før, under og efter rekrutteringen af deres to nye medarbejdere. 

Right A/S, Sjælland

Duntzfelts Allé 6
2900 Hellerup

CVR-nr: 42186708
Følg os på Linkedin

Right A/S, Aarhus

Mariane Thomsens Gade 4B, 3.  8000 Aarhus  C