Viden

En guide til kontinuerlig forbedring

Planlæg. Eksekver. Evaluer. Tilret.

 

I enhver moderne finansfunktion er det afgørende at implementere en systematisk tilgang til kontinuerlige forbedringer.

Både fordi det ikke giver mening at lave de samme fejl igen og igen, men også fordi teknologi, lovgivning, rekruttering af de rigtige medarbejdere m.v. er i konstant forandring.

Så hvis du ikke løbende optimerer og forbedrer processer og systemer samt udvikler dine medarbejdere, vil du over tid sakke bagud i forhold til dine peers og miste din relevans.

En effektiv metode til dette er et simpelt Learning Loop, som består af fire centrale trin:

Planlæg. Eksekver. Evaluer. Tilret.

Og repeat.

Trinene hjælper dig og organisationen med at forbedre jeres processer og resultater gennem en iterativ og lærende tilgang.

1. Planlæg

2. Eksekver

Planlægningsfasen er fundamentet for hele Learning Loop’et. Her identificeres mål og fastlægges strategier for at nå dem.

Det involverer at analysere nuværende processer, identificere forbedringsområder og udvikle en klar handlingsplan.

Trinet sikrer, at alle involverede parter er klar over målene og de forventede resultater.

Om det er en kvartalslukning, budgetproces, Procure-to-Pay-processen eller noget helt andet er underordnet. Ambitionen skal bare være at forbedre det eksisterende!

Når planen er lagt, skal den eksekveres.

Det indebærer at implementere og udføre de planlagte aktiviteter og strategier i praksis.

Det er vigtigt at sikre, at alle medarbejdere er velinformerede om deres ansvar og udstyret med de nødvendige ressourcer og værktøjer for at kunne udføre deres opgaver effektivt.

Under eksekveringsfasen er det også vigtigt at overvåge fremgangen og registrere relevante data for senere evaluering.

3. Evaluer

4. Tilret

Evalueringsfasen fokuserer på at analysere resultaterne af eksekveringen.

Her sammenligner du de faktiske resultater med de planlagte mål.

Det indebærer at indsamle og analysere data for at vurdere, hvad der fungerede godt, og hvad der kan forbedres.

Evalueringen giver værdifuld indsigt i, hvorvidt målene blev nået, hvilke faktorer der påvirkede resultaterne samt hvor det er, der skal sættes ind for at høste de nødvendige forbedringer.

Det sidste trin i Learning Loop’et er tilretning.

Baseret på evalueringen foretages nødvendige justeringer og forbedringer.

Det kan betyde at revidere planer, ændre processer, justere systemer, træne medarbejdere eller sågar implementere nye strategier.

Tilretningen sikrer, at du og organisationen lærer af jeres erfaringer og konstant forbedrer jeres metoder og processer.

Ved at følge de fire trin – planlæg, eksekver, evaluer og tilret – kan I skabe en cyklus af kontinuerlig læring og forbedring.

Learning Loop-tilgangen hjælper organisation med at (for)blive agile, tilpasse sig forandringer og konstant stræbe efter bedre resultater. Det sikrer, at læring og tilpasning er indbygget i din finansfunktions kultur, hvilket fører til kontinuerlige forbedringer og vedvarende positive resultater.

Right A/S, Sjælland

Lautrupsgade 13
2100 København Ø

CVR-nr: 42186708
Følg os på Linkedin

Right A/S, Jylland
Mariane Thomsens Gade 4B, 3.  
8000 Aarhus  C