Mangfoldighed

Vi vil løbende evaluere og forfine vores tilgang til rekruttering, så vi sikrer, at virksomhederne får den mangfoldighed, som er til størst mulig gavn for deres forretning, og at kandidaterne oplever, at de bliver behandlet med oprigtighed og ordentlighed.

Beskæftigelsesministeriet, CBS og en række search-firmaer har udarbejdet et frivilligt kodeks for diversitet i rekruttering. Vi er i gang med at vurdere, hvordan vi kan bygge kodekset ind i vores målsætninger, processer og metoder.

Uagtet dette, vil vi gøre en ekstra indsats for at have både mænd og kvinder repræsenteret i puljen af kandidater.

Vi vil løbende udfordre vores egne og vores kunders potentielle fordomme, og vi vil søge at indrette vores processer og metoder, så de elimineres undervejs.

Ved at holde fast i en reel gensidighed i relationen mellem kandidat og virksomhed tror vi på, vi kan levere bedre rådgivning for både kandidater og virksomheder, der leder til større mangfoldighed i rekrutteringerne.